Vol565模特vetiver嘉宝贝儿私房白衬衣配黑短裙半脱秀豪乳翘臀诱惑写真66P嘉宝贝儿美媛馆

Vol565模特vetiver嘉宝贝儿私房白衬衣配黑短裙半脱秀豪乳翘臀诱惑写真66P嘉宝贝儿美媛馆

若他脏之燥,外感之湿,与脾无涉。知惡當慎自責,不可須臾有亡其年壽,甚可惜也。

 其积附于项骨之旁,停于肩背胁肋腰胯腿脚,外视微粗,不能望见也。心中有窍,与肺不同。

新生翳揉即退,已屡试屡验矣。肺居心上,干之上画也。

气属火,非少则壮,故遇热而灼。行,各自慎努力,念所行安危之事,書誡亦自可知也。

人心中雖樂,時念三惡,則不而純樂,此天性也。如怒则气逆而呕血,肝病也。

此四事俱東行也。常念成人,使樂為善人。

Leave a Reply