Vol541女神小狐狸Kathryn私房脱牛仔裤露性感粉色内衣完美诱惑写真50P小狐狸爱蜜社

Vol541女神小狐狸Kathryn私房脱牛仔裤露性感粉色内衣完美诱惑写真50P小狐狸爱蜜社

后世无前人一仲景《伤寒论》,前人印定眼目,自成无己而外,鲜所发明。此云虚实者,正气虚而邪气实也。

时柳太后感风不能言,脉沉而紧,胤宗曰∶口不下药,宜以汤气蒸之,令药入腠理,周时可瘥。丁香泄肺温胃而暖肾,生姜去痰开郁而散寒,柿蒂苦涩而降气,人参所以辅真气使得展布也。

今人或用酒为丸,大热之药下之,或用大黄、牵牛下之,是无形元气受伤,反损有形阴血,阴血愈虚,阳毒太旺,元气消亡,而虚损之病成矣。此手足阳明药也。

按∶青龙主太阳表水,十枣主太阳里水,真武主少阴里水。四逆汤功专补阳,阳旺则阴火自消,故治之而愈。

李东垣曰∶病在三阳,不可过用寒药重剂诛伐无过,处清震汤治之。盖宿垢不净,清阳终不得升,故必假此以推荡之,亦通因通用之意。

又按∶节庵所着《伤寒六书》尽易仲景原方,参合后贤治法,以代桂枝、麻黄、葛根、青龙等剂,在后人诚为便用,故世之嗜节庵者胜于仲景,以节庵为快捷方式,以仲景为畏途,节庵之书行,而仲景之书晦,如节庵者,可谓洁古、海藏辈之功臣,而在长沙实为操莽也。经曰∶大热之气,寒以取之,故用茵陈;苦入心而寒胜热,故用栀子;推除邪热,必假将军,故用大黄。

Leave a Reply