No4370模特艾静香成都旅拍户外脱闪亮连身裙秀美背露肉丝裤袜诱惑写真38P艾静香秀人网

No4370模特艾静香成都旅拍户外脱闪亮连身裙秀美背露肉丝裤袜诱惑写真38P艾静香秀人网

 百合色白气平,其形象肺,能助呼吸之开阖,故主邪气腹胀心痛,盖气行,则邪散而胀痛解矣,主利大小便者,气化则出也;主补中益气者,气之发原于中也。气虚者,补气,血虚者,补血,表虚者,固表∶里虚者,实里。

今市肆者,乃柴枝也。如风寒之邪,皆可为柴胡汤证者,则曰伤寒五六日;中风皆可为陷胸汤证者,则曰浮则为风,曰伤寒五六日结胸热实。

诸脉皆弦,吾知其病出于肝;诸脉皆缓,吾知其病出于脾;诸脉皆涩,吾知其病出于肺。抑尝论之∶容色所见,左右上下各有其部,脉息所动,寸关尺中皆有其位。

大热方退,尤不可饱。 下迨后世,有立方者,目之曰神巧万全,厥有旨哉!将以施其疗疾之法,当以穷其受病之源。

重者加至八分量,临症冲服效如神。若谓正气虚者,补中、下二焦之元气,以御六淫之邪,则可。

经云夫气体之充,与血周流配始终;内外感伤病疾作,公私抑郁利名穷。 少阳为标,相火为本,其火邪伤于人也,为热而瞀螈,躁扰而狂越,如丧神守之病生矣。

Leave a Reply