Vol3超美腿赛车女郎49P长腿51MODO

Vol3超美腿赛车女郎49P长腿51MODO

病人或八九日,发热不退,口渴转增,饮水不辍,忽见呃逆连声。予曾经验多人,实有不测之妙。

此是邪热伏于胃口,阻其下行之机,热主上升,此刻邪热为崇,升多降少,故食入即吐。如肾着汤、桂苓术甘汤加附子细辛之类。

 若按浮风、洪火治去,则为害非浅。其人多烦,小便短赤而咽中干,肌肤枯槁憔悴,而神不大衰,甚则狂妄喜笑,脉必细数,或洪大,喜食甘凉、清淡、油润之品者是也。

多服自愈,切不可性急而信心不坚。 病有万端,发于一元。

瘟疫证中有此一证。 寒湿腰痛,有服麻黄附子细辛汤而愈者否?

气色之变化多端,明暗之机关可据。 方书多用利水,尚未窥透此中消息。

Leave a Reply